Το event έχει περάσει

Κιντέρια στο Πόρτο Κάργιο

Πότε
Κυριακή 25 Φεβ 14:30
Που
Πόρτο Κάγιο Παραδοσιακή Μανιάτικη Κουζίνα

Παραδοσιακά

Ηπειρώτικα

Νησιώτικα

Κιντέρια στο Πόρτο Κάργιο

Παραδοσιακά

Ηπειρώτικα

Νησιώτικα

Πότε
Κυριακή 25 Φεβ 14:30
Που
Πόρτο Κάγιο Παραδοσιακή Μανιάτικη Κουζίνα