Το event έχει περάσει

Νησιώτικα με Φεργαδιώτη/ Καψοκέφαλο/Γκινόσατη

Πότε
Κυριακή 03 Δεκ 18:00
Που
Αγερμός

Παραδοσιακά

Νησιώτικα

Έντεχνα

Μικρασιάτικα

Νησιώτικα με Φεργαδιώτη/ Καψοκέφαλο/Γκινόσατη

Παραδοσιακά

Νησιώτικα

Έντεχνα

Μικρασιάτικα

Πότε
Κυριακή 03 Δεκ 18:00
Που
Αγερμός